gunessistemi.gen.tr https://www.gunessistemi.gen.tr Güneş Sistemi, Gezegenleri ve Özellikleri tr-TR hourly 1 Copyright 2019, gunessistemi.gen.tr Sat, 03 Jun 2017 00:00:00 +0000 Mon, 16 Sep 2019 00:00:00 +0000 60 Dünya Ve Güneş Sistemi https://www.gunessistemi.gen.tr/dunya-ve-gunes-sistemi.html Thu, 29 Nov 2018 11:48:32 +0000 Dünya ve güneş sistemi Samanyolu Galaksisi'nde yer alan yıldız sistemlerinden yaş olarak en gençlerindendir. Dünya ve Güneş Sistemi Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan bir karadelik etrafında dönerler. Güneş Sistemi içer Dünya ve güneş sistemi Samanyolu Galaksisi'nde yer alan yıldız sistemlerinden yaş olarak en gençlerindendir. Dünya ve Güneş Sistemi Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan bir karadelik etrafında dönerler. Güneş Sistemi içerisinden Dünya'nın haricinde 8 gezegen, çok sayıda gezegencik, meteor, astreoid ve uzay kayaları bulunur. Dünya ile birlikte diğer bütün bu gezegenler Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alan yıldız olan Güneş'in etrafında aynı yönde dönerler.

Güneş sistemi'nde yer alan gezegenler: 

Güneş sisteminde Dünya ile birlikte yer alan diğer gezegenler Güneş'e yakınlık sıralamasına göre şu şekildedirler: Merih, Venüs, Dünya, Mars,  Jupiter, Satürn, Uranüs ve Neptün.  Dünya ve diğer bütün gezegenler Güneş Sistemi içerisinde kendi etraflarında dönerler. Venüs gezegeni Güneş Sistemi içerisinde diğer gezegenlere göre ters yönde dönen tek gezegendir.

Güneş sistemi içerisinde dünya: 

Dünya, Güneş Sistemi içerisinde merkezdeki Yıldız olan Güneş'e yaklaşık olarak 150 milyon kilometre uzaklıktadır. Güneşten yola çıkan bir ışık ışını yaklaşık 8,5 dakikada dünyaya ulaşmaktadır. Dünya, Güneş Sistemi üzerinde bildiğimiz anlamda yaşam olan tek gezegendir. Dünya atmosferinde yer alan yaklaşık %16 seviyesindeki oksijen Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerin hiç birisinde bu oranda bulunmamaktadır. Yine Dünya yüzeyinin %70'inin su ile kaplı olması Dünya'yı Güneş Sistemindeki diğer gezegenlerden ayırmaktadır. Güneş Sistemi'nde Merih gezegeni hariç her gezegenin en az bir uydusu bulunmaktadır. Dünya'nın ise sadece bir uydusu vardır ve buna Ay ismi verilmektedir.

Güneş Sistemi içerisinde yer alan toplam maddenin %99'unu tek başına Güneş oluşturmaktadır. Bunun yanında Güneş Sistemi içerisinde madde miktarı olarak Dünya'nın kapladığı alan Güneş Sistemi'nin yaklaşık %0,003'üdür. Dünya üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegen olduğu gibi Samanyolu Galaksisi ve Evren'de yaşam içeren bilinen tek yıldız sistemide Güneş Sistemidir. Bu bakımdan Dünya ve Güneş Sistemi'nin Evren'de özel bir yeri bulunmaktadır.
]]>
Güneş Sistemi Ve Ötesi https://www.gunessistemi.gen.tr/gunes-sistemi-ve-otesi.html Thu, 29 Nov 2018 13:09:31 +0000 Güneş Sistemi Ve Ötesi: ilk olarak, uzaydaki kendi adresimize bakmakta yarar var. Samanyolu gökadası, Güneş sistemi ve Dünya. Güzel ve sıradan bir konum ve durum. Güneş "Güneş Sistemi" nin merkez konumunda bulunan Güneş Sistemi Ve Ötesi: ilk olarak, uzaydaki kendi adresimize bakmakta yarar var. Samanyolu gökadası, Güneş sistemi ve Dünya. Güzel ve sıradan bir konum ve durum.

Güneş "Güneş Sistemi" nin merkez konumunda bulunan “Sarı Cüceler" sınıfındaki bir yıldızdır. Bizimde içerisinde bulunduğumuz gökadasında miyarlarca başka yıldızlar ile büyük bir olasılıkla, önemli bir bölümünün çevresinde ise gezegen sistemleri var.


Güneş Sisteminde Bulunanlar: 

Evrende yer alan Güneş sistemi, Gökada Galaksisinin biraz dışında bulunuyor. Dilimizde, Gökadaya "Samanyolu" adı verilmiştir.  Güneş sistemi içerisinde yer alanlar özetle şunlardan ibarettir.

 • Gezegenler: Güneş sistemi içerisinde Venüs, Merkür, Jüpiter, Mars, Satürn, Neptün, Uranüs ve Plüton gezegenleri ve bir kısmının uyduları bulunmaktadır.
 • Astroid: Güneş sistemi içinde, çoğunluğu Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında bulunan astroidler bazıları (mesela örneğin Apollo astroidleri) Dünya yörüngesi ile kesişen yörüngede ilerleyen, kaya parçalarıdır.
 • Kuyruklu Yıldız: Kuyruklu yıldız olarak bildiğimiz bu ilginç gök cisimleri, normalde yıldız değildir. Burada ki gördüklerimiz, aslında Güneş sistemi içerisinde uzun eliptik yörüngede dönen gök cisimleridir. Bunların kendi ışığı yoktur. Ancak güneşten alarak, bize yansıttıkları ışınlar ile görülürler.

Güneş Sisteminin Ötesi Ve Evrenin Büyüklüğü: 


Evrende bizim galaksiden ayrı olarak milyarlarca gökada yani galaksi bulunuyor. Bu galaksilerin bize olan uzaklığına baktığımız zaman; Evren ya da uzay için uzaklık mesafeleri Işık Yılı cinsinden ölçülmektedir. Işık; 1 saniyede 300 bin kilometre yol almaktadır. Buna göre ışık, bir dünya yılı zamanında kat edeceği yol 9.5 trilyon kilometre demektir. Şimdi çıplak bir gözle ya da çok güçlü teleskoplar yardımıyla gördüğümüz küçücük ışık kaynaklarından bize kadar ulaşan bu ışınlar, onlar, yüzler, binler, hatta milyonlarca yıl kadar önce yola çıkıp, hızla yol alarak, bize ancak ulaşmıştır.

Bir başka ifadeyle,bu ışık kaynaklarının belli bir kısmı, belki de şu anda evrenden çoktan silinmiş ve yok olmuştur. Ama bu dünyalardan o ışıklar bize ancak şimdi ulaşmaktadır. Güneş sistemi ve ötesinin büyüklüğü sanırım bu şekilde daha kolay olarak anlaşılmaktadır. Peki birde bu evrenin yanında, bunun yaratıcısını düşünecek olursak, onun büyüklüğünü hangi ölçüyle ölçebiliriz
Evrende sıradan bir galaksi olan Samanyolu’nun büyüklüğü, bir ucundan diğer ucuna yaklaşık olarak 100 000 ışık yılı kadardır. Samanyolu’ndaki Güneşin uzaklığı sadece 150 milyon kilometre ve Güneş ışınları dünyaya sekiz dakikadan biraz daha fazla sürede ulaşıyor. Güneş sisteminin ötesinde bulunan ve ona en yakın yıldız olan Proxima Centauri yıldızı, bu uzaklığın yaklaşık olarak 270 bin katıdır ve bu yıldızın ışığının dünyaya gelmesi dört yılı buluyor.

]]>
Samanyolu Ve Güneş Sistemi https://www.gunessistemi.gen.tr/samanyolu-ve-gunes-sistemi.html Fri, 30 Nov 2018 10:04:24 +0000 Samanyolu ve Güneş sistemi, yüz milyarlarca yıldız ve gezegenlerden oluşmaktadır. Her akşam gökyüzüne baktığımız zaman milyonlarca ve sayamayacağımız kadar yıldız görürüz. Aslında bu gördüğümüz yıldızların Samanyolu ve Güneş sistemi, yüz milyarlarca yıldız ve gezegenlerden oluşmaktadır. Her akşam gökyüzüne baktığımız zaman milyonlarca ve sayamayacağımız kadar yıldız görürüz. Aslında bu gördüğümüz yıldızların hepsi yıldız değildir. Bunlardan bazıları gezegendir. Yıldızlar ve gezegenler bir denge halinde hareket etmektedir. Gözle gördüğümüz yıldız ve gezegenler aslıda sadece bizim yaşadığımız Samanyolu galaksisine aittir. Uzay boşluğunda yüz milyarlarca galaksi boşluğu bulunmaktadır. Bizim içinde yaşadığımız Samanyolu galaksisi yaklaşık olarak yüz milyar yıldızdan ve bu yıldızlara ait gezegenlerden oluşmaktadır. Samanyolu galaksisinin çapı yaklaşık olarak yüz bin ışık yılı olup sarmal bir yapıya sahiptir. Samanyolu galaksisinin yumak kısmında çok büyük bir enerji vardır. Samanyolu galaksisi dünyayı yani canlıları barındırdığı için önemli bir galaksi olma özelliğini taşımaktadır. Samanyolu galaksisi ikinci en büyük galaksi olarak yer almaktadır. Güneş sistemi, galaksi içerisinde yer alan dünyamızın da içerisinde bulunduğu sistemin hayat kaynağı güneştir. Güneş sisteminde yaklaşık olarak 1870 uydunun olduğu bilinmekte ve bunlardan bir tanesi dünyamızın uydusu aydır. Sistemimizde beş cüce gezegen bulunmaktadır. Bunlar Plüton, Ceres, Haumea, Eriş be Makemake olarak bilinmektedir.

Samanyolu ve Güneş sistemi

1-Orion Kolu: Bildiğimiz gibi Samanyolu galaksisinin  spiral bir şekilde kolları vardır. Samanyolu galaksisi gibi spiral şekli olan galaksiler merkezinde bir çok sayıda kolun uzantıları ve bu kolları birbirine bağlayan toz bulutları vardır. Orion kolu bir zamanlar Perseus kolu gibi başlı başına bir uzantı olarak biliniyordu ancak son zamanlarda yapılan araştırmalara göre Orion kolunun Perseus kolunun bir uzantısı olduğu anlaşılmıştır.

2-Kara Delik: Kara delik güneşin yaklaşık olarak 200.000 katı kütleye sahiptir. Yapılan araştırmalara göre Samanyolu galaksisinin merkezinde bulunan bu delik, cisimleri saatte 18 milyon kilometre gibi bir hızla çektiği gözlenmiştir. 

3-Gayzer Partikülleri: Samanyolu galaksisinin merkezindeki emici süper galaktik kara deliktir. Burada yıldızlar ölüyor ve daha sonra yeniden hayata geliyorlar. Bu gayzer partikülleri evrenimizin üçte ikisini kaplamaktadır. Gayzer partiküllerinin toplam enerjisi 1 milyon süper novanın yaydığı enerjiden daha fazla enerji yaymaktadır.

4-Yeni Yıldızlar: Galaksimizin içinde ne zaman bir yıldız öls orada bir toz bulutu oluşuyor ve bu oluşan toz bulutlarındaki alüminyum-26 maddesi ile her yıl galaksimizde 7 yeni yıldız doğmakta ve her yüz yılda üç kez büyük bir yıldız süper novaya  dönüşüyor yani ölüyor. Her yıldız öldüğü zaman ham madde olarak hidrojen ve helyum gibi çiğ maddeleri galaksinin boşluğuna püskürtülüyor ve milyonlarca yıl sonra bu partiküller yoğun hale gelerek yeni yıldızlar oluşuyor.

5-Yamyam Galaksi: Samanyolu galaksisinin diğer bir adı is yamyam galaksidir. Bir galaksinin büyümesi için başka bir çekim gücü olması gerekmektedir. Samanyolu galaksisi geçmiş zamanlarda başka galaksileri tüketti ve gelecekte de tüketmeye devam edecektir. Yaklaşık olarak 4 buçuk milyar yıl sonra Andormeda galaksisini yiyeceğiz.

6-İkiz Galaksiler: 2012 yılında yapılan bazı araştırmalar sonucu Samanyolu galaksisine benzeyen bir başka galaksi gözlemlendi ve bu galaksinin etrafında Mecellan Bulutlarına benzeyen iki küçük uydu galaksisi var. Bu galaksinin adı NGC 1073 ve Samanyolu galaksisine çok benzediği için bu galaksi üzerindeki çalışmalar halan devam etmektedir.

7-Galaktik Yıl: Dünyada yıl kavramı Güneş'in etrafındaki tam bir yörüngesine aldığı süre ile ölçülüyor. Güneşe göre 365,4 günde tam olarak başladığımız yere geliyoruz. Bu Güneş sistemimizin saate 792 bin kilometre hızla döndüğünü göstermektedir. Güneş sistemimizin yaklaşık 250 milyon yılda galaksimizin etrafında tam bir tur atıyor. Güneşin tarihi yaşı yaklaş]]> Güneş Sistemindeki Gezegenler Ve Özellikleri https://www.gunessistemi.gen.tr/gunes-sistemindeki-gezegenler-ve-ozellikleri.html Sat, 01 Dec 2018 09:09:37 +0000 Güneş Sistemindeki Gezegenler ve Özellikleri, merkezde güneşin yer aldığı, etrafında ise gezegenlerin, yıldızların ve uyduların bulunduğu bir sistemdir. Güneş bu sistemin merkezinde yer alır ve kendine ait güçlü çekim Güneş Sistemindeki Gezegenler ve Özellikleri, merkezde güneşin yer aldığı, etrafında ise gezegenlerin, yıldızların ve uyduların bulunduğu bir sistemdir. Güneş bu sistemin merkezinde yer alır ve kendine ait güçlü çekim kuvveti sayesindeki gezegenleri çekip, belirli bir yörüngeyi izleyerek etrafında dönmesini sağlar. Gezegenlerin, güneşin etrafını dönerken izlediği yörünge elips şekline benzemektedir. Gezegenler ise, Güneş sistemi içerisinde yer alan, onun etrafında dolaşan ve yörüngeye sahip olan gök cisimlerdir. Gezegenlerin kendilerine ait çekim kuvvetleri vardır bu sayede de küresel şekilde olup, dengede dururlar. Gezegenler sönmüş gök cisimleri oldukları için kendilerine ait ısı ve ışıkları yoktur, güneşten aldıkları ışığı yansıtırlar.

Güneş Sistemindeki Gezegenler ve Özellikleri

Ceres, Eris, Haumea, Makemake ve Plutondur.
Cismin gezegen olması için yörüngesinde bulunan maddeleri üzerine toplaması gerekir. Bu işlem sonrasında kütle artışı yaşanmaz. Plüton yörüngesini temizlemediği için sonradan büyük gezegenler arasından çıkarılmıştır.

Merkür 
 • Güneş sisteminde yer alan ve Güneşe en yakın olan gezegendir.
 • Gezegenler içinde en küçük olandır.
 • Merkür üzerinde çok geniş havzalar ve lav dereleri vardır.
 • Dünyada olduğu gibi bir atmosfer tabakası yoktur.
 • Gece gündüz sıcaklıkları farkları çok fazla olduğu gibi güneşe yakınlığından dolayı çok sıcak bir gezegendir.
Venüs 
 • Dünyanın yörüngesine en yakın yörünge Venüs'e aittir.
 • Güneşe yakınlığından dolayı dünyadan en rahat görülen gezegendir. En parlak gök cismi olduğundan çoban yıldızı da denir.
 • Venüs üzerinde çok sayıda faal durumda volkan vardır.
 • Diğer gezegenlerden ters yöne doğru döner.
 • Mars 
 • Kutupları buzullarla kaplıdır.
 • Dünyadaki gibi mevsimler vardır ancak süreleri daha uzundur.
 • Kırmızı renkli görülür. Bu görüntünün sebebi, demir elementinden oluşmasından kaynaklanır.
Jüpiter
 • en büyük gezegendir
 • Kalın bir atmosfer tabakası vardır. 
 • 63 adet uydusu vardır
 • Satürn
 • Etrafında halkaları vardır 
 • Sahip olduğu atmosfer hidrojen gazından oluşur.
 • 47 uydusu vardır.
Uranüs
 • Dünyadan görülmesi zor olacak kadar uzaktadır.
 • Çevresinde halkaları vardır.
 • Çok sayıda uydusu vardır.
 • Uranüs gezegeninin üzeri kara bulutlarla kaplıdır.
 • Dönme ekseni çok eğik bir gezegendir. Bu nedenle çok uzun yaz ve kış olur. Aynı zaman da gece ve gündüzlerde oldukça uzundur.
 • 27 tane uydusu vardır.
Neptün
 • Güneşe uzaklığı en fazla olan gezegendir.
 • Bir atmosferi vardır.
 • Etrafında eşit olmayan halkaları bulunur.
 • 13 tane uydusu vardır.
Jüpiter
 • Kütle bakımından ve çap olarak en büyük gezegendir.
 • Çok güçlü manyetik alana sahiptir.
 • Güneş etrafında 11 yılda tamamlarken kendi ekseninde 10 saatte dolanmaktadır.
 • bilinen 63 gezegeni vardır.
Mars
 • Çapı dünyanın çapının yarısı kadardır 
 • Üzerinde yaşam olabileceği araştırılmaktadır.
 • Kızıl renkte olmasından dolayı kızıl gezegende denir. 
 • Çok ince atmosferi vardır.
 • 2 tane uydusu vardır
Dünya
Güneş sistemindeki gezegenler ve özellikleri konusunun son gezegeni üzerinde yaşadığımız dünyadır.
 • Geoid şekline sahiptir 
 • Uydusu aydır.
 • Mavi gezegen olarak ta bilinir
 • Hiçbir gezegende olmayan atmosfer yapısına sahiptir.
]]>
Güneş Sistemindeki Gezegenler https://www.gunessistemi.gen.tr/gunes-sistemindeki-gezegenler.html Sat, 01 Dec 2018 18:07:30 +0000 Güneş sistemindeki gezegenler, güneşin sağlamış olduğu çekim kuvveti sayesinde, gezegenler ve bu gezegenlerin uyduları, meteorlar ve kuyruklu yıldızlar gibi güneşin etrafında birikmesiyle oluşturulan gök cismi toplul
Güneş sistemindeki gezegenler, güneşin sağlamış olduğu çekim kuvveti sayesinde, gezegenler ve bu gezegenlerin uyduları, meteorlar ve kuyruklu yıldızlar gibi güneşin etrafında birikmesiyle oluşturulan gök cismi topluluğuna güneş sistemi adı verilir. Güneş sisteminin oluşumu ile ilgili pek çok teori ortaya atılmıştır. Ancak doğruluk payı en yüksek ve en çok bilinen teori Kant-Laplace (Nebula) teorisi olarak kabul edilmiştir. Bu teori ile güneş sistemindeki moleküler dev bulutlarının çökmesi sonucunda ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Güneş sistemindeki gezegenler ve diğer gök cisimleri güneşin çekim kuvveti etkisi ile güneş etrafında belirli bir yörüngede dönmektedir. Güneş sistemindeki gezegenlerde toplam 10 adet gezegen bulunmaktadır.  Bunlar güneşe olan uzaklıkları ile Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün olup, bunlar dışında birde Plüton bulunmaktadır. Plüton dış merkezli bir yörüngeye sahip olduğundan dolayı gezegen olup olmadığı hakkında uzun tartışmalara maruz kalmıştır. Ancak 24 Ağustos 2006 yılında cüce gezegen sınıfında yer aldığı açıklanmıştır. Toplam bu dokuz gezegen ve bu gezegenlerin uyduları ile birlikte güneş sisteminde 166 adet uydu bulunmaktadır. 

Güneş Sistemindeki Gezegenler
 • Merkür: Güneş sisteminde Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür. Bu gezegen diğer gezegenlerin büyüklükleri açısından 8.sırada yer almaktadır. Merkür adını Roma mitolojisinde tanrıların habercisi, ticaret ve yolculuk tanrısı olarak bilinen Merkür'den almıştır. Çıplak gözle bile izlenebilen bu gezegen en eski çağlardan günümüze kadar insanların dikkatini kendi üzerine çekmeyi başarmıştır. Uydusu bulunmayan be gezegenin güneşe olan yakınlığı neticesinde yeryüzünden izlenmesi bir hayli zordur. Platondan sonra Güneş Sistemindeki Gezegenler arasında en yüksek dış merkez değerine sahiptir. 
 • Venüs: Diğer bir ismi ile çoban yıldızı olarak adlandırılan güneşe yakın olan ikinci büyük gezegendir. Bu gezegeninde uydusu da bulunmamaktadır. Venüs, güneşin çevresindeki dönüşü 225 günde tamamlayıp, diğer gezegenlerin tersi yönünde dönmektedir. Haliyle Venüs'te güneş batıdan doğup batmaktadır. Güneş ışınlarının %80'ini yeryüzüne yansıtabilmektedir. Aydan sonraki en parlak olarak kabul edilen Venüs, Dünyadan herhangi bir cihazla görünmesi mümkün değildir. Venüs gezegeni diğer gezegenlere nazaran daha çok merak konusu olmuş ve bu nedenle en çok uzay aracı gönderilen gezegen olup, üzerinde pek çok insan yapımı araçlar bulunmaktadır.
 • Dünya: Güneş Sisteminde Güneşe uzaklık olarak üçüncü sırada yer almaktadır. Dünyanın üzerinde zeki yaşam formları bulunduğundan dolayı yaşam olan tek gezegendir. Kaya ağırlıklı yapısının olması ile, üyesi olan diğer yer gezegenlerine de adını vermiştir. Grubun en büyük kütlesi ve hacmi ona aittir. Güneş Sistemindeki Gezegenler arasında büyüklüğüne göre bakıldığında beşinci sırada yer almaktadır. Dünyanın tek doğal uydusu olup, oda Ay'dır.
 • Mars: Diğer ismi ile Merih olarak bilinen bu gezegen güneşe 208 milyon km uzaklık ile dördüncü sırada yerini almaktadır. İnce atmosfere sahip olan bu gezegen güneş etrafındaki dönüşünü 687 günde yapmaktadır. Dünya'daki gibi vadi, çöl, volkan ve kutup bölgelerinin yapısı bakımından Dünya'ya benzemektedir. Deimos ve Phobos adlı iki uydusu bulunan Mars gezegeninde bir zamanlar hayat olduğu konusunda söylentiler olmuştur. bunun yanı sıra Marslılardan sinyaller alındığına dair değişik söylentiler bulunmaktadır. Fakat Mars gezegeni üzerinde yapılan araştırmalara bakıldığında Marsta yaşam olduğuna dair söylemler biraz daha azalmış olsa dahi orada çeşitli bitkilerin yaşadığı ihtimalinin olması kafa kurcalamaya devam etmektedir. 
 • Jüpiter: Güneş Sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, güneşe uzaklığına göre bakıldığında beşinci sırada yer almaktadır. Adını Roma Tanrılarının en büyüğü olan Jüpiter'den almıştır. Bu dev gezegenin manyetik alanının oldukça büyük olması ile birlikte toplamda 60 adet doğal uydusu vardır. Yerçekimi Dünyaya göre da]]> Güneş Sisteminin En Küçük Gezegeni https://www.gunessistemi.gen.tr/gunes-sisteminin-en-kucuk-gezegeni.html Sun, 02 Dec 2018 13:05:48 +0000 Güneş Sisteminin En Küçük Gezegeni, Güneş Sistemi, güneş ile etrafında bulunan sekiz gezegen, bu gezegenlere ait 160 yakın uydusu, beş tane cüce gezegen ve yüzlerce gök cisminden oluşan Samanyolu Galaksinde yer almaktadı Güneş Sisteminin En Küçük Gezegeni, Güneş Sistemi, güneş ile etrafında bulunan sekiz gezegen, bu gezegenlere ait 160 yakın uydusu, beş tane cüce gezegen ve yüzlerce gök cisminden oluşan Samanyolu Galaksinde yer almaktadır. Güneş sisteminde Plüton bir dönem Güneş Sisteminin dokuzuncu gezegeni olarak kabul edilmişti. Son dönemlerde astronomi uzmanları artık özelliklerinden dolayı Plüton'u cüce gezegen olarak kabul etmektedirler.

  Güneş Sisteminin En Küçük Gezegeni: Güneş Sisteminde yer alan gezegenlerden güneşe en yakın olan Merkür sistemdeki en küçük gezegen olarak kabul edilmektedir. Merkür, Dünyadaki yer çekiminin % 40'ı kadar yer çekimine sahiptir. Merkür'ün büyüklüğü Dünya'nın uydusu Ay kadardır.  Güneşe en yakın olmasından dolayı güneş etrafındaki turunu 88 dünya gününde tamamlar. Merkür'de bir gün 1416 dünya saatidir; yani Merkür'ün bir günü, dünyadaki 59 gündür.

  Kendi Etrafında Dönüşünün Merkür'e Getirdikleri: 

  Merkür, güneş etrafındaki turunu oldukça hızlı tamamlarken, kendi etrafındaki turunu ise oldukça yavaş tamamlamaktadır. Kendi etrafındaki dolanımının oldukça yavaş olması, gezegenin güneş gören yüzeyin daha uzun süre güneş ışınlarına maruz kalması yüzeyin çok fazla ısınmasına 427 °C kadar ulaşmasına neden olur. Gece olan yüzeyin ise uzun süre güneş ışığı alamadığı için sıcaklık -173 °C'ye kadar düşmektedir. Bu sıcaklık değişimi gezegenin yüzeyinde yaşam olmasına imkan tanımamaktadır.

  Merkür'ün Atmosferi: 

  Merkür'ün Dünyadakine benzer bir atmosferi yoktur; ancak ince bir tabaka biçiminde gaz katmanı vardır. Bu tabaka, sodyum ve hidrojen ana çoğunluğu oluştururken bir miktarda potasyum, helyum ve diğer gazlardan oluşmaktadır.

  Merkür'ün Yüzey Şekli: 

  Gezegenin yüzeyi Ay'ın yüzeyinde de görülen, oldukça fazla sayıda kraterler ile kaplıdır. Neredeyse tüm yüzey kraterler ile kaplanmıştır. 1300 km çapı olan kraterlerin varlığı tespit edilmiştir.
  ]]>
  Güneş Sistemi Nasıl Oluşmuştur https://www.gunessistemi.gen.tr/gunes-sistemi-nasil-olusmustur.html Mon, 03 Dec 2018 09:47:58 +0000 Güneş Sistemi Nasıl Oluşmuştur, Bu sorunun cevabı tarihin en merak edilen ve üzerinde en çok düşünülen konularından biri olmuştur.Öncelikle Güneş Sistemi, evrende yer alan en büyük galaksilerden biri olan Samanyolu Galaksis Güneş Sistemi Nasıl Oluşmuştur, Bu sorunun cevabı tarihin en merak edilen ve üzerinde en çok düşünülen konularından biri olmuştur.Öncelikle Güneş Sistemi, evrende yer alan en büyük galaksilerden biri olan Samanyolu Galaksisi içerisin yer almaktadır. Güneş Sistemi içerisinde yer alan başlıca gök cisimleri Güneş, gezegenler ve bu gezegenlerin uyduları bulunmaktadır.
  Güneş sistemi, kendi çekim kuvvetinin etkisiyle; gezegenleri, gezegenlerin uydularını, meteorları, kuyruklu yıldızları ve diğer gök cisimlerini kendi etrafında toplamasıyla oluşan cisimler topluluğuna verilen isimdir. 

  Güneş sistemi nasıl oluşmuştur sorusuna cevap olarak ortaya bir çok teori atılmıştır. Bunlar arasında cevaba en çok yaklaştığı düşünülen ve doğruluk payı en fazla olan  teori ünlü matematikçi Simon Laplace tarafından 1796 yılında öne sürülen  Nebula teorisidir. Bu teoriye "Bulutsu Kuramı" veya "Bulutsu Varsayımı" da denilmektedir. 

  Güneş sistemi nasıl oluşmuştur sorusunun cevabını Simon Laplace Güneş sisteminin  4,6 milyar yıl önce dev bir moleküler toz bulutunun çökmesiyle oluştuğunu ileri sürmektedir. Güneş Sisteminde varlığını sürdüren gezegenler, uydular, kuyruklu yıldızlar ve meteorlar gibi diğer gök cisimleri güneşim çekiminin etkisiyle güneş etrafında sabit bir yörüngede dönmektedirler. Güneş sisteminde güneş de dahil olmak üzere toplamda 10 gezegen yer almaktadır. Güneş sistemindeki bu gezegenlerin güneşe olan uzaklıkları Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Bu gezegenlerin dışında durumu  bilim adamları tarafından tartışmalı olan bir de Plüton vardır. Plüton Güneş sisteminde yer alan bir gezegen mi yoksa dış merkezli bir yörüngeye sahip olduğu için farklı bir gök cismi mi konusu tartışılırken 2006 yılında Uluslararası Gök Bilim Birliği Plüton'u "cüce gezegen" olarak adlandırmıştır.

  Güneş Sistemindeki Gezegenlerin Güneş'e Uzaklıkları
  • Merkür: 58 milyon kilometre
  • Venüs: 108 milyon kilometre
  • Dünya: 150 milyon kilometre
  • Mars: 228 milyon kilometre
  • jüpiter: 778 milyon kilometre
  • Satürn: 1 milyar 426 milyon kilometre 
  • Uranüs: 2 milyar 872 milyon kilometre
  • Neptün: 4 milyar 503 milyon kilometre
  Güneş Sistemindeki Gezegenlerin Dünya'ya Olan Uzaklıkları
  • Merkür: 77 milyon kilometre
  • Venüs: 38 milyon kilometre
  • Mars: 55 milyon kilometre
  • jüpiter: 620 milyon kilometre
  • Satürn: 1 milyar 195 milyon kilometre
  • Uranüs: 2 milyar 582 milyon kilometre
  • Neptün: 4 milyar 350 milyon kilometre
  ]]>
  Güneş Sistemi Plüton https://www.gunessistemi.gen.tr/gunes-sistemi-pluton.html Mon, 03 Dec 2018 19:44:10 +0000 Güneş Sistemi Plüton, Güneş sistemi; Orta büyüklükte olan Güneş, Güneş'in çekim etkisinde olan 8 adet gezegen (Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün), bu 8 adet gezegenlerin 166 tane uyduları, 5 Güneş Sistemi Plüton, Güneş sistemi; Orta büyüklükte olan Güneş, Güneş'in çekim etkisinde olan 8 adet gezegen (Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün), bu 8 adet gezegenlerin 166 tane uyduları, 5 tane cüce gezegen (Ceres, Plüton, Haumea, Makemake, Eris) cüce gezegenlerin uyduları ve milyarlaca değişik küçük cisimlerden meydana gelir. 

  Güneşe olan uzaklıklarına göre gezegenler sıralaması (yakından uzağa doğru); Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün.

  Büyüklüklerine göre (büyükten küçüğe doğru) gezegenler sıralaması; Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür


  Güneş Sistemi Plüton; 1930 yılında Amerika Birleşik Devleti Astronomu Clyde Tombaugh tarafından keşfedilmiştir. Çok yakın tarihe kadar gezegen kabul edilen Plüton bilim adamların son zamanlarda yaptığı uzun çalışmalar sonucu gezegenlik sınıfından çıkarılmıştır. Gezegen olma sıfatını 2006 yılında kaybetmiştir, Plüton. 

  Güneş Sistemi Plüton Özellikleri
  • Güneş sistemi içinde en büyük ikinci cüce gezegendir. En büyük cüce gezegen ise Eris'tir. 
  • Güneş sistemi içinde 11. en büyük gök cismidir. 
  • Güneş'ten 6 milyar kilometre (km) kadar uzaklıkta bir cüce gezegendir.
  • Kendi etrafında bir turu yaklaşık olarak 6-4 gün içinde tamamlar.
  • Güneş çevresindeki bir turu 248 yıl sürer.
  • Yörünge hızı hemen hemen saniyede 4666 kilometredir.
  • Kütlesi 1305 x 1022'dir.
  • Fazlası ile soğuk olan bir gezegendir. Plüton'un yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak -238 derece civarıdır. Yapılan son araştırmalara göre yüksekliği 3000 metreyi aşan buzul dağları bulunur.
  • Yüzeyinin yaklaşık olarak %98'lik bölümü nitrojen buzlarından meydana gelir. 
  • Kütlesi Dünya kütlesinin %2,4'ü kadardır. Ve ayın kütlesinin ise %66'sı kadardır.
  • Çapı hemen hemen 2370 kilometredir.
  • 5 tane doğal uydusu bulunur. Bu uydulardan en büyük olanı 1978 yılında saptanan Charon'dur. Bunun dışında 2005 yılında tespit edilen diğer iki uydu ise; Niks ve Hidra, 2011 yılında Kerberos ve 2012 yılında ise Sytx adlı uydular keşfedilmiştir. 
  • Dünya'ya olan uzaklığı 4,5 milyar kilometredir. Bun rağmen Dünya'dan Plütona Nasa Tarafından gönderilen uzay aracı 9,5 yıllık bir yolculuk neticesinde Plüton'a varmıştır. 
  • Günöte durumunda Güneş'e yaklaşık olarak 7.375.927.931 kilometre (km) kadar uzaklıktadır ve günberi durumunda Güneşe olan uzaklığı 4.436.824.613 kilometredir. 
  ]]>
  Güneş Sistemi Dışındaki Gezegenler https://www.gunessistemi.gen.tr/gunes-sistemi-disindaki-gezegenler.html Mon, 03 Dec 2018 20:49:29 +0000 Güneş Sistemi Dışındaki Gezegenler, güneşin çekim gücü etkisi altında bulunan gezegenler ile bu gezegenlere bağlı olan uyduların, bunlardan başka kuyruklu yıldızlar ve meteorların, güneş etrafında kümelenmesi sonuc Güneş Sistemi Dışındaki Gezegenler, güneşin çekim gücü etkisi altında bulunan gezegenler ile bu gezegenlere bağlı olan uyduların, bunlardan başka kuyruklu yıldızlar ve meteorların, güneş etrafında kümelenmesi sonucu oluşan gök cisimleri topluluğuna güneş sistemi adı verilir. Uzayda güneş sistemi gibi sistemleri barındıran milyarlarca galaksiler bulunduğu söylenmektedir. Dolayısıyla Güneş sistemi dışındaki gezegenlerde farklı galaksilerin bir üyesi olarak yeni yeni keşfedilmeye başlanmıştır.

  Uzayda Güneş Sistemi Dışındaki Gezegenler

  Güneş Sistemi dışında bulunan gezegenlere ötegezegen veya exoplanet denilir. Bilim insanları geliştirdikleri teleskoplar yardımıyla her geçen gün yeni bir gezegen keşfi yapıyor. Zamanımıza varıncaya kadar sayıları binleri bulan gezegenin varlığı kanıtlandı. Bu yazımızda bu gezegenlerden en ilginç olan bir kaçını görebilirsiniz.

  • Alpha Centauri Bb: Dünyamıza yakın sayılabilecek bir yıldız sisteminde yer alan bu gezegen 4.37 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır.
  • Kepler-10b: 2011 yılında bulunan bu gezegen, bilinen en küçük güneş sistemi dışındaki gezegendir.
  • Kepler-10c: Dünyamızdan 570 ışık yılı kadar uzakta bulunan bu gezegen,  Dünya'dan 2.3 kat daha büyük bir yapıya sahip olan bu gezegen, yine, dünyadan yaklaşık olarak 17 kat daha ağır.
  • Gliese581 g: 20 ışık yılı kadar dünyadan uzak olan bu kayalık gezegende yaşanabilir bir ortam özellikleri bulunuyor.
  • Kepler-22b: İlk süper Dünya olarak isim verilen bu gezegenin, güneşe benzer bir yıldızı vardır.
  • Kepler-62f: Dünyamızdan yaklaşık olarak bin 200 ışık yılı uzakta olan bu gezegen de Dünya'ya benzer özellikler bulunuyor.
  • Gliese 667Cc gezegenleri: Uzmanlar bu gezegeni “yaşanabilecek bir alan” şeklinde tanımladıkları bir bölge içinde bulunuyor. Gliese 667Cc adı verilen bu gezegen, kendi güneşine tam olarak yeterli bir uzaklıkta olup, çok kuru olmasını gerektirecek kadar yakında değil, bununla beraber dondurucu soğukları önleyecek kadar da yakın bir konumda. Bu gezegen, dünyamızdan 22 ışık yılı uzakta bir “kırmızı cüce yıldız”ın yörüngesinde keşfedildi. Bu gezegende dünyaya benzer yaşam koşulları olduğu düşünülüyor.
  • Surprise Exoplanet HD 95086 b: yine yakın zamanda keşfedilen ve bizden 300 ışık yılı uzakta olan bu güneş sistemi dışındaki gezegen, Jüpiter'den 4-5 kat daha büyüktür.

  ]]>
  Güneş Sistemi https://www.gunessistemi.gen.tr/gunes-sistemi.html Tue, 04 Dec 2018 13:50:30 +0000 Güneş Sistemi; Samanyolu Galaksi'sinde yer alan Güneş ve Güneş'in etkisi ile meydana gelen gezegenler, gezegenlerin uyduları, cüce gezegenler, cüce gezegenlerin uyduları ve milyarlarca farklı küçük cisimlerden meydana gelir. Gü Güneş Sistemi; Samanyolu Galaksi'sinde yer alan Güneş ve Güneş'in etkisi ile meydana gelen gezegenler, gezegenlerin uyduları, cüce gezegenler, cüce gezegenlerin uyduları ve milyarlarca farklı küçük cisimlerden meydana gelir. Güneş bir yıldızdır. Güneş sistemi hakkında yapılan araştırmalar çok eskilere dayanır. Son yıllarda yapılan araştırmalar bilimsel çerçevede artmış ve gelişmiştir. Güneş sisteminde yer alan gezegenler ve diğer gök cisimleri Güneş etrafında bir yörüngede dolanırlar. 

  Güneş ve Özellikleri

  Çapı 1,4 milyon kilometre, yaklaşık olarak 5 milyar yaşlarında bir gök cismidir. Isı ve ışık kaynağıdır. Güneş'in içeriğinde hidrojen ve helyum gazları bulunur. Dünya'ya en yakın olna yıldızdır. Hacmi Dünya'nın hacminden yaklaşık olarak 1,3 milyon kat daha yüksektir. Güneş kendi ekseni etrafında döner ve bir turunu 25 gün içinde tamamlar. 

  Cüce Gezegenler; Gezegen olamayacak kadar küçük fakat farklı bir gök cismi olamayacak kadar da büyük cisimlerdir. Bu tanımlama 2006 yılında getirilmiştir. Cüce gezegen, Güneş etrafında bir yörüngede dolaşır. Yörünge etrafını temizlemez. Hidrostatik bir denge sağlar. Bilinen 5 tane cüce gezegen bulunur. Bunlar; Plüton, Haumea, Eris, Makemake, Ceres. Bunların arasında en küçük olanı Ceres'dir.

  Plüton ise uzun zamanlar boyunca gezegen olarak tanımlansa da son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda cüce gezegen sıfatına dahil edildi. Çünkü yörüngesinin düzensizliği ve bundan dolayı zaman zaman Güneş'e olan yakınlığı Neptünden dahi daha fazla olmasıdır. 2006 senesinde Plütondan daha büyük gök cisimleri keşfedildir ve Plüton gezegen olarak adlandırılmaktan çıkarıldı. Bu nedenle en ünlü cüce gezegendir. 

  Güneş Sisteminde Yer Alan ve Güneş'e Uzaklıklarına Göre Gezegenler

  Merkür; Güneş sistemindeki uydusu olmayan iki gezegenden birisidir. Güneşe en yakın uzaklıkta olan gezegen olup uzaklığı 58 milyon kilometre kadardır. Merkür'ün yarıçapı 2439 km'dir. Diğer gezegenler ile kütlesi kıyaslandığı zaman 8. sırada yer alır. Üzerine düşen Güneş ışınlarının sadece 1/10'luk bölümünü yansıtır. Merkür kendi ekseni etrafında dönüşünü 58 gün içinde tamamlarken Güneş'in etrafında olan turunu 88 gün içinde tamamlar. Yalnızca gün doğumu ve gün batımında çıplak göz ile gözlemlenir. Çünkü Güneş'e oldukça yakındır. Uydusu yoktur.

  Venüs; Halk arasında Çoban Yıldızı olarak bilinir. Güneş'e en yakın olan ikinci gezegendir. Çapı 6050 kilometredir. Hemen hemen Dünya ile aynı boyutlardadır. Uydusu yoktur. Güneş'in etrafında turunu 225 gün içinde tamamlar. En bilinen özelliği diğer gezegenlerin tersi yönünde hareket eder. Venüs saat yönünde dönerken diğer gezegenler saat yönünün tersine döner. Güneş ışınlarının yaklaşık %80'lik kısmını yansıtır. Yüzeyinde kraterler yer alır. En fazla uzay aracı gönderilen ve insan yapımı aracın çok fazla bulunduğu bir gezegendir. Atmosferi oldukça yoğundur. Bu nedenle Dünya'dan teleskop veya herhangi başka bir araç ile gözlemlenememiştir. 

  Dünya; Tek doğal uydusu bulunan gezegendir. Çapı 12.756 kilometredir. Güneş etrafında turunu 365 gün 5 saat 48 dakikada 46 saniyede kendi ekseni etrafında turunu 23 saat 56 dakika 4 saniyede tamamlar. Güneş etrafında döndüğü için mevsimler kendi etrafında döndüğü için gece ve gündüz meydana gelir. Geoid şeklindedir. Dünya ile beraber Atmosfer de döndüğü için biz Dünya'nın dönüşünü hissetmeyiz. 

  Mars; Merih gezegeni olarak da adlandırılır. Güneşe 208 milyon km kadar uzaklıktadır. 3377 km çapı vardır. Güneş etrafında turunu 687 günde tamamlar. Dünya benzeri yapıdadır. Çünkü vadi, göl tarzı yapılar bulunur. İnce bir atmosferi bulunur. 2 tane uydusu bulunur. Bunlar; Phobos ve Deimos. Marsda yaşam, farklı türde bitki yada canlıların olduğu söylentisi oldukça fazladır, fakat kanıtlanan birşey yoktur. 

  Jüpiter; Erendiz]]> Gezegenler Ve Güneş Sistemi https://www.gunessistemi.gen.tr/gezegenler-ve-gunes-sistemi.html Wed, 05 Dec 2018 09:23:22 +0000 Gezegenler ve Güneş Sistemi; Güneş sistemi; Güneş ve onun çevresinden dolaşan gezegenler, cüce gezegenler, gezegen uyduları, kuyruklu yıldızlar, farklı küçük cisimler, gezegenler arası toz bulutlarından meydana gelir. Güneş Gezegenler ve Güneş Sistemi; Güneş sistemi; Güneş ve onun çevresinden dolaşan gezegenler, cüce gezegenler, gezegen uyduları, kuyruklu yıldızlar, farklı küçük cisimler, gezegenler arası toz bulutlarından meydana gelir. Güneş sisteminde 8 tane büyük gezegen bulunur. 

  Gezegenler; Gezegen oluşma teorisine göre yörüngesini temizlemiş olan gök cisimlerine Gezegen denir. Güneş etrafında dolanırlar, yörüngeleri vardır. Hidrostatik denge durumunadırlar. 

  Gezegenler ve Güneş Sistemi
  Merkür; Güneş'e en yakın olan gezegendir ve gezegenler arasında en küçük olanıdır. Dünya'dan bakıldığı zaman daha küçük ve sönük gözükür. Atmosferi bulunmaz. Gündüzleri sıcaklık 500 derece iken geceleri -175 derecelerdedir, sıcaklığı fazla olan gezegenler arasındadır. Merkürün yüzeyinde kraterler, dev havzalar ve lav akıntıları yer alır.

  Venüs; Yeryüzüden gözlemlenmesi en iyi olan gezegendir. Çünkü Venüs yörüngesi Dünya yörüngesine en yakın olan gezegendir. Dünya'dan çıplak göz ile bakıldığı zaman gün doğum ve gün batımında gözlemlenebilir. Halk tarafından bilinen adı Çoban Yıldızı'dır. Güneş ve aydan sonra en parlak gök cismi olma özelliğine sahiptir. En bilinen özelliği ise diğer tüm gezegenlerin tersine dönmesidir. Yüzeyinde aktif volkan ve kraterler bulunur.

  Mars; Venüs'ün ardından yeryüzüne en yakın yörüngeli gezegendir. Dünya'daki gibi mevsimleri içerir. Her bir mevsim Dünya'ya göre iki kat daha uzun sürer. Mars yaşam alanı bulunmak içinen fazla uzay aracı gönderilen gezegendir.

  Jüpiter; Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin en büyüğüdür. Jüpiter'in yüzeyi renkli bulutlardan meydana gelir. Renkli bulutlar; hidrojen, helyum, su buharı ve amonyağın birleşiminden meydana gelir. Kalın atmosfer tabakasında yüksek yüksek fırtınalar olur. 63 tane uyduya sahiptir. Bu uydulardan 4 tanesinin ismi; Callisto, Ganymede, Europa, İo.

  Satürn; Gaz atmosferi olan ve halkaları ile ünlü olan gezegendir. Halkaları arasında boşluklar bulunur. Atmosferinin geneli sıvı yada gaz olarak sıkışmış olan hidrojenden meydana gelir. Bilinen 47 tane uydusu vardır. Bunlardan en çok bilineni; Phobe, Titan, Pandora, Enceladus.

  Uranüs; Üçüncü büyük gezegendir. İlk olarak Uranüs gezegenini keşfeden bilim adamı William Herschel. Dünya'dan çok uzaktadır, basit bir teleskopla gözlemlenemez. Atmosferi niteliksiz bir gaz tabakasından meydana gelir. Bilinen 27 uydusu vardır. Bunlardan en bilinenleri; Oberon, Mirandel, Ariel.

  Neptün; Güneşe en uzak gezegendir. Önce matematiksel olarak sonra teleskop ile keşfedilmiştir. Atmosferi Uranüs bulutlanmasına benzer fakat burada bulutlar daha belirgin niteliktedir. 13 uydusu bilinir. Bunlardan en bilineni; Triton'dur.

  Güneş'e olan uzaklıklarına göre gezegenler: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün.

  Büyükten küçüğe gezegenler: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür
  ]]>
  Güneş Sistemi Nedir https://www.gunessistemi.gen.tr/gunes-sistemi-nedir.html Thu, 06 Dec 2018 03:38:48 +0000 Güneş Sistemi Nedir, Güneşin çekim gücü etkisi altında gezegenlerin, bu gezegenlere bağlı uyduları, kuyruklu yıldızlar ile meteorların, güneş etrafında kümeleşmesiyle oluşan gök cisimleri topluluğuna verilen addır Güneş Sistemi Nedir, Güneşin çekim gücü etkisi altında gezegenlerin, bu gezegenlere bağlı uyduları, kuyruklu yıldızlar ile meteorların, güneş etrafında kümeleşmesiyle oluşan gök cisimleri topluluğuna verilen addır. Güneş sistemi nedir ve nasıl meydana gelmiştir bununla ilgili olarak geliştirilen birçok teori vardır. Fakat bu konuda matematikçi Simon Laplace tarafından ortaya atılan Kant-Laplace (Nebula) en çok bilinen teoridir. Bu teoriye göre güneş sistemi 4,6 milyar sene kadar önce dev bir moleküler bulutunun çökmesi ile meydana geldiği ileri sürülür. Güneş sistemi uzayda yer alan Samanyolu galaksisinin bir parçasıdır.

  Güneş Sistemi Gezegenler Topluluğu

  Güneş sisteminde yer alan gezegenler ile diğer gök cisimleri, güneşten kaynaklanan çekim gücünün etkisi altında, hem güneş etrafında hem de kendi etrafında ve belli bir yörünge de dönerler. Samanyolu galaksisinin içinde yer alan güneş sisteminin çapı 30 ışık yılıdır. Bir ışık saniyede 360.000 km yol yapar.) Bu güneş sistemi içerisinde güneş de dahil olarak, toplam da 10 gezegen bulunur. Güneş etrafında dönen bu gezegenler, güneşe olan uzaklık mesafelerine göre sırala Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gezegenleridir. Bu gezegenlerden ayrı bir de Plüton gezegeni bulunur. 

  Güneş sitemi içerisinde yukarıda isimleri verilen bu dokuz gezegenle beraber, bilinen 156 uydusu ile beş cüce gezegen olan Ceres, Plüton, Eris, Haumea, Makemake ve cüce gezegenlerin bilinen altı uydusu bunlardan ayrı olarak milyarlarca küçük gök cismi  de güneş sistemi içindedir.

  Güneş Sistemine Ait Bazı Özellikler

  • İç Gezegenler: Merkür, Venüs, Dünya ve Mars gezegenleridir. Bu karasal gezegenlerin genel yapılarına baktığımızda kütleleri küçük ama dönüş hızları yüksektir. Ortalama yoğunlukları ise 5.5 gr/cm3 civarıdır.
  • Dış Gezegenler: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Pluton gaz yapılı, dış gezegenleridir.

  Güneş Sistemin de Gezegenlerin Genel Özellikleri: 

  • Bütün gezegenlerin şekli elips olan bir yörüngesi vardır. Gezegenlerde dönme hızları birbirinden farklıdır. Bazı gezegenlerin yörüngesi birbiriyle kesişmektedir.
  • Gezegenlerin tümü hem kendi eksenleri etrafında, hem de güneş ekseninde batıdan doğuya doğru dönmektedir.
  • Güneş sisteminin bilinen en küçük gezegen Plüton iken, en büyük gezegen ise Jüpiter’dir.
  • Güneş’e en yakın gezegen Merkür, günümüze kadar bilinen en uzak Plüton gezegenidir.
  • Dünya’ya uzaklık ve yarıçap bakımından en yakın olan Venüs gezegendir.
  • Dünya’nın bir uydusu, Mars ve Neptün’ün 2’şer, Uranüs’ün 6 uydusu, Satürn’ün 10 ve Jüpiter gezegeninin ise bilinen 12 uydusu vardır. Merkür ve Venüs gezegenlerinin uyduları yoktur.
  • Gezegenlerin dönme hızları güneşe olan mesafelerine göre ters orantılıdır.

  ]]>
  Güneş Sistemi Ve Gezegenler https://www.gunessistemi.gen.tr/gunes-sistemi-ve-gezegenler.html Thu, 06 Dec 2018 03:58:59 +0000 Güneş Sistemi ve Gezegenler, Güneş sistemi, başlı başına bir yıldız olan Güneş ve Güneşin etrafında dolaşmakta olan gezegenler, cüce gezegenler, gezegenlerin kendilerine ait olan uyduları, kuyruklu yıldızlar, diğer belli Güneş Sistemi ve Gezegenler, Güneş sistemi, başlı başına bir yıldız olan Güneş ve Güneşin etrafında dolaşmakta olan gezegenler, cüce gezegenler, gezegenlerin kendilerine ait olan uyduları, kuyruklu yıldızlar, diğer belli belirsiz küçük cisimler ve bir de gezegenlerin aralarında bulunan gaz ve toz bulutlarını içerisinde barındıran ve bunlardan oluşan düzenli bir sistemdir. Güneş sisteminde düzenli bir şekilde sıraya dizilmiş olan sekiz tane büyük gezegen vardır. Güneşe olan  uzaklıklarına göre sıraya dizecek olursak; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde bir sıralama mevcuttur. Güneş sisteminde bulunmakta olan cüce gezegenlerin en çok bilinenleri ise Ceres, Plüton, Eris, Haumea, Makemake'dir. 

  Küçük cisimler olarak adlandırılanlar da Güneş sisteminin diğer sakinleridir. Küçük cisimler; astroidler, kuyruklu yıldızlar, gaz ve toz bulutlarının ortak adıdır. Güneş sisteminde, Plüto'nun yörüngesinden de daha ilerde binlerce gezegenimsi küçük cisimleri içeren kuşağın adı da Kuiper kuşağıdır. Uluslararası Astronomi Birliği isimli kuruluş tarafından 2006 yılında uydular bir kenara bırakılarak kalan diğer cisimler 3 gruba ayrılmıştır.

  Gezegen Nedir
  • Güneşin etrafında dolanan ve belli bir yörünge, düzene sahip olan,
  • Kendi kütle çekim kuvvetine sahip olan, bu nedenle küresel yapı oluşturan,
  • Gezegen olma teoremine göre yörüngesini temizlemiş olan (yörüngesinde bulunan küçük cisimleri yol alırken toplayarak kütle toplaması) gök cisimlerine gezegen denir.
  Cüce Gezegen Nedir
  • Güneş çevresinde bir yörüngeye sahip olan,
  • Gezegenler ile aynı şekilde kendi kütle çekim kuvvetiyle, küresel yapı oluşturabilen,
  • Yörüngesi temizlenmemiş olan,
  • Kendisine ait uydusu bulunmayan gök cisimlerine denir. 
  Küçük Cisimler Nedir
  • Uydular dışında, Güneş etrafında dönmekte olan gök cisimlerine denir.
  ]]>
  Güneş Sistemi Sırası https://www.gunessistemi.gen.tr/gunes-sistemi-sirasi.html Thu, 06 Dec 2018 22:34:37 +0000 Güneş sistemi sırası, Güneş sistemimizin yaşı, karbon ölçümleri sayesinde günümüzde yaklaşık olarak bilinmektedir. Hesaplamalara göre evren beş milyar yaşındadır. Kendisine Samanyolu galaksisi içinde yer bula Güneş sistemi sırası, Güneş sistemimizin yaşı, karbon ölçümleri sayesinde günümüzde yaklaşık olarak bilinmektedir. Hesaplamalara göre evren beş milyar yaşındadır. Kendisine Samanyolu galaksisi içinde yer bulan orta büyüklüğe sahip Güneş; çekim kuvveti etkisi ile etrafında dokuz gezegeni Güneş sistemi sırası oluşturacak şekilde tutar. 

  Güneş sistemi sırası içinde 166 uyduya sahip 8 gezegen bulunur. Bunların sıralaması Güneş'e olan yakınlıktan uzağa doğru Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün'dür. Plüton ise uydusu ile birlikte ikili bir sistem oluşturan Ay'dan küçük gök cismidir. Bu gezegenlerin her birinin kendine göre özellikleri bulunur.

  Güneş sistemi sırası nasıl oluşmuştur

  Büyük patlamadan (Bing Bang) sonra ortaya çıkan müthiş enerji önceki evreni ötelemiş ve halen bilimsel araştırmalara konu olan paralel evren ile arasında boşluklar, solucan delikleri ve kara deliklerin olduğu kabul edilmektedir. Güneş sistemi sırasını, Güneş'in kütlesi ve ağırlığı oluşturur. 

  Güneş sistemi sırasına göre gezegenlerin özellikleri;
  • Merkür: Güneş'e en yakın, en küçük gezegen olup, sıcaklık değerleri -175 ile 475 derece arasındadır. Bir defa Mariner isimli uzay aracı gitmiştir. Çıplak gözle görülebilen 5 gezegenden biridir.
  • Venüs: Güneş'e uzaklığı 180 milyon km.'dir. Yüzey sıcaklığı 450 derece, yüksek Dünya'dan 90 kat fazla atmosfer basıncı ve yüzde 98 karbondioksit yüzeye sahip cehennem gibi bir yerdir. Çolpan, Zühre, Çoban Yıldızı, Sabah Yıldızı diğer isimleridir.
  • Dünya: Yaşadığımız yerdir. 
  • Mars: 4. sıradadır. 27 km.'lik Güneş sisteminin en yükse dağı olan olimpus dağı bu gezegende bulunur. Diğer ismi kızıl gezegendir. Sıcaklık -63 ile -140 arasındadır.
  • Jupiter: Güneş sistemi sırası 5. gezegenidir. Dünya'nın bin katı büyüklüğünde olup, yüzedinde ki kırmızı leke Dünya'nın dört katı büyüklüğündedir. 63 uydusu bulunur, Europa, İo, Ganymeda ve Callisto en büyük uydularıdır.
  • Satürn: Gaz devler sınıfına girer, 6. gezegendir, Halkaları vardır, Sekendiz ve Zuhal diğer isimleridir. 50 tane uydusu vardır. En küçüğü 8.1 km. çapındadır.
  • Unanüs: 27 uydusu bulunur, Hacim olarak Dünya'nın 63 katı, Kütle olarak 15 katı büyüklüktedir. Güneş sistemi sırasında 3. büyüklüğü sahiptir.
  • Neptün: -221 derece ile sistemin en soğuk gezegenidir. Üzerinde 2000 km/s hızında rüzgarlar bulunur, 14 uydusu bulunur, atmosferi metan kaplı olduğundan lavcivert renginde görülür.

  ]]>
  Güneş Sistemi Sıralaması https://www.gunessistemi.gen.tr/gunes-sistemi-siralamasi.html Fri, 07 Dec 2018 05:49:25 +0000 Güneş sistemi sıralaması; güneşin sahip olduğu çekim kuvveti sayesinde uzayda yıldızlar, gezegenler, gezegenlerin uyduları ve diğer gök cisimlerinin tamamı güneşin etrafında toplanmıştır. Güneşin etrafında oluşan bu top Güneş sistemi sıralaması; güneşin sahip olduğu çekim kuvveti sayesinde uzayda yıldızlar, gezegenler, gezegenlerin uyduları ve diğer gök cisimlerinin tamamı güneşin etrafında toplanmıştır. Güneşin etrafında oluşan bu topluluğa güneş sistemi denir. Güneş sisteminin nasıl oluştuğu ile ilgili en geçerli teori Nebula teorisidir. Bu teoriye göre çok büyük moleküler bulutun, çökmesiyle oluştuğu düşünülmektedir. Güneşin sahip olduğu çekim kuvveti sayesinde gök cisimleri ve gezegenler belli bir yörüngede dönerler.

  Güneş sistemi sıralaması, gezegenlerin güneşe yakınlığına göre sıralanması

  Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün son kriterlere göre plüton gezegen olmaktan çıkarılıp cüce gezegen kategorisine konmuştur. 

  Merkür, uydusu yoktur. Güneşe en yakın gezegendir. Bu nedenle sıcaklık bu gezegende çok yüksektir. Ortalama gündüz sıcaklık 450 derece iken, gecede aşırı düşerek -172 derece olmaktadır. Güneşin etrafında 88 günde, kendi etrafında 58 günde döner.

  Venüs, halk arasında çoban yıldızı diye bilinir. Venüsün de uydusu yoktur. Güneş etrafında dönüşünü 225 günde tamamlar. Diğer gezegenlerden farklı yöne döner. Güneş ışınlarının büyük kısmını yansıtır. Bu nedenle güneş ve aydan sonraki en parlak gezegendir.

  Dünya, eski adı Arz'dır. Güneş etrafında 365 günde kendi etrafında ise 24 saatte döner. Mevsimler güneşin etrafında dönmesi sonucunda oluşur. Hiçbir gezegende olmayan atmosferi vardır. Uzaydan mavi olarak göründüğü için mavi gezegende denir. Ay, tek uydusudur

  Mars, merih diyede bilinir. Kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte, güneş etrafındaki dönüşünü de 687 günde tamamlar. İnce bir atmosfere sahiptir. 2 uydusu vardır Eksen eğikliği yönünden dünyayla benzerlik gösterir.

  Jüpiter, güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneş etrafında ki dönüşünü 12 yılda gerçekleştirirken, kendi ekseninde 10 saatte döner. 4 tane uydusu vardır. Karmaşık bir atmosferi bulunur. Atmosfer yapısının dünyadakine benzer olabileceği düşünülmektedir.

  Satürn, güneş etrafında 29 yılda dönerken, kendi etrafında 10 saatte döner. En belirgin özelliği etrafındaki halkasıdır. Bu halka buz ve taşlardan meydana gelir. Yer çekimi dünyadakine çok yakındır. 30 dan fazla uydusu olduğu bilinmektedir. Bu uydulardan en bilineni ve en büyük olanı Titan dır.

  Uranüs, güneş etrafında ki dönüşünü 84 yılda, kendi etrafındaki dönüşünü de 11 saatte tamamlar. 5000 km kalınlığında bir atmosferi vardır. 27 adet uydusu bulunur. 5 tanesi büyüktür.

  Neptün, dünyaya ve güneşe en uzak gezegendir, bu nedenle de gezegen hakkında fazla bilgi sahibi olunamamaktadır. Kendi etrafında ki dönüşünü 17 saatte tamamlarken, güneş etrafındaki dönüşünü 164 yılda tamamlar. Bilinen 13 uydusu vardır. Hidrojen, helyum ve metan gazları içeren bir atmosferi sahiptir. Güneş sistemi sıralaması içindeki en son ve güneşe en uzak gezegendir.
  ]]>
  Güneş Sisteminin En Büyük Gezegeni https://www.gunessistemi.gen.tr/gunes-sisteminin-en-buyuk-gezegeni.html Fri, 07 Dec 2018 12:46:23 +0000 Güneş sisteminin en büyük gezegeni; güneşin etrafında bulunan gezegenler ve uydular topluluğuna güneş sistemi adı verilmektedir. Güneş sisteminde bulunan tüm gezegenler, gök cisimleri ve uydular güneşin çekim kuvveti seb Güneş sisteminin en büyük gezegeni; güneşin etrafında bulunan gezegenler ve uydular topluluğuna güneş sistemi adı verilmektedir. Güneş sisteminde bulunan tüm gezegenler, gök cisimleri ve uydular güneşin çekim kuvveti sebebi ile belirli bir yörüngede dönmektedirler. Güneş sisteminde, güneş ile birlikte on gezegen bulunmaktadır. Bu gezegenler; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton'dur. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'dir.

  Güneş sisteminde tüm gezegenlerin bir dönüş hızları bulunmaktadır. Bu dönüş hızları tüm gezegenlerde farklıdır, fakat hapsi bir elips şeklinde bir yörüngede dönmektedirler. Ayrıca güneş sisteminde bulunan tüm gezegenler hem kendi etraflarında hem de güneş etrafında belli bir hızda batıdan doğuya doğru bir dönme hareketi yapmaktadırlar.

  Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in özellikleri;

  Güneşe olan uzaklığı ile 5. sırada olan bir gezegendir. 60 adet uydusu bulunmaktadır. Kendi ekseninde ve güneş etrafında dönmektedir. Kendi ekseninde dönüş hareketini 10 saatte tamamlamaktadır. Güneş etrafındaki dönüşü 12 yıla karşılık gelmektedir.

  Jüpiter gezegenine çıplak gözle bakıldığında çok parlak bir yıldıza benzemektedir. Bir teleskopla bakıldığı zaman açık, koyu renkli bulut şeritleri olan büyük kırmızı şeklinde görülebilmektedir. Dünya çapının yaklaşık 11 katı büyüklüğündedir. Büyük bir kısmı hidrojen ve helyum gazından meydana gelmektedir. Çok az miktarda olsa su buharı, metan gazı ve amonyak maddeleri de bulunmaktadır. Ayrıca karbon, oksijen ve azot gazı da bulunmaktadır. Çok büyük bir manyetik alana sahiptir. Gezegenin içerisinden yükselen ısı atmosferin alt katmanlarında şiddetli fırtınalar meydana getirmektedir. Atmosferinde bulunan hava sistemleri sürekli hareket halinde bulunmaktadır, çoğunlukla bir kaç gün içerisinde değişmektedir. Gezegenin atmosferi içerisinde hızı yaklaşık 500 ila 600 km'yi bulan rüzgarlar görülmektedir.

  Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter Erendiz ve Müşteri olarak da isimlendirilmektedir. Jüpiter gezegeni çok akışkan bir yapıya sahiptir, ayrıca kendi ekseni etrafında oldukça yüksek bir dönüş hızı bulunmaktadır. Bu nedenle elips görünümü çok net olmamaktadır. Jüpiter gezegeni, Güneş'ten aldığı enerjinin yaklaşık 3 katını dışarıya yaymaktadır. Çekirdek yapısı buz ve kayadan oluşmaktadır. Çekirdek içerisinde bulunan basınç çok yüksektir. Basınç yüksekliğinden dolayı yoğunluk düşmektedir. Jüpiter gezegeni içerisinde bu yüzden yoğunluk oldukça düşüktür.

  Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in fiziksel özellikleri;

  • Jüpiter gezegenin en son tabakasında 20 bin km kalınlığında moleküler hidrojen katmanı bulunmaktadır. Gezegenin yüzeyine yaklaştıkça basınç, ısı ve yoğunlukta düşüş görülmektedir. Bu durumda hidrojen gaza dönüşmektedir.
  • Jüpiter gezegenin katmanları arasında keskin sınırlar bulunmadığı için tespiti kolaydır. Katmanlar arasında madde alışverişi bulunmaktadır.
  • Kutuplarda basık ve ekvatorda geniş gözüken bir şekli bulunmaktadır. Bu şekilde görülmesinin sebebi kendi ekseni etrafındaki dönüş hızından dolayı olduğu düşünülmektedir.
  • Jüpiter gezegeni Dünya'dan 310 kat daha büyük bir gezegendir.
  • Yaklaşık olarak 71.550 km yarı çapı bulunmaktadır.
  ]]>
  Güneş Sistemi Gezegen Sıralaması https://www.gunessistemi.gen.tr/gunes-sistemi-gezegen-siralamasi.html Sat, 08 Dec 2018 02:40:54 +0000 Güneş Sistemi Gezegen Sıralaması, Güneş sistemi ve güneş kainatın birer parçasıdır. Güneş Dünyamız için çok önemlidir. Çünkü ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş, Dünya ile kıyaslandığında kat ve kat büyüktür. Güneş Sistemi Gezegen Sıralaması, Güneş sistemi ve güneş kainatın birer parçasıdır. Güneş Dünyamız için çok önemlidir. Çünkü ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş, Dünya ile kıyaslandığında kat ve kat büyüktür. Ama Dünya'dan çok küçükmüş gibi görünmektedir. Merkezi Güneş kabul edilerek etrafında belirli yörüngeleri takip eden gezegenler olmak üzere, gezegenlerin uyduları ve yıldızların bulunduğu gök cisim topluluğuna Güneş Sistemi adı verilmektedir. Samanyolu Galaksisinin Avcı-Oryon kolunda bulunmaktadır. Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 149.5 milyon km'dir. 

  Güneş Sistemi Gezegen Sıralaması; Güneşe yakınlık durumuna göre gezegenlerin sıralaması, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Merkür, Venüs, Dünya, Mars iç gezegen, Jüpiter Satürn Uranüs ve Neptün dış gezegen olarak adlandırılır. 2006 yılında Plüton "cüce gezegen" olarak adlandırılıp gezegen sınıfından çıkarılmıştır. Güneş Sistemi Gezegen Sıralamasındaki gezegenleri inceleyelim.
  Merkür
  • Güneşe en yakın gezegendir.
  • Uydusu yoktur.
  • Halkası yoktur.
  • Yüzeyi oldukça kraterlidir.
  • Gece-gündüz arası sıcaklık farkı fazladır. Sebebi ise kendi ekseninde çok yavaş dönmesindendir. 
  • Güneş sistemine ait en küçük 2. gezegendir.
  Venüs
  • Güneşe en yakın ikinci gezegendir.
  • Uydu ve halkası yoktur.
  • Aşk Tanrısı olarak adlandırılır.
  • Güneş sisteminin 6. büyük gezegenidir. 
  Dünya 
  • Güneşe en yakın üçüncü gezegendir.
  • Güneş sisteminin 5. büyük gezegenidir.
  • Canlı olduğu bilinen tek gezegendir.
  • 1 tane uydusu vardır. Ay.
  • Halkası yoktur.
  • Yüzeyinin 3/2 si suyla kaplıdır. 
  Mars
  • Güneşe uzaklık bakımından 4. gezegendir.
  • Güneş sisteminin 3. küçük gezegenidir. 
  • Kızıl gezegen olarak ta bilinir.
  • Halkası yoktur.
  • 2 tane uydusu vardır. Phobos ve Deimos. 
  Jüpiter
  • Güneşe uzaklık bakımından 5. gezegendir.
  • Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.
  • Üzerinde kara yoktur.
  • Çok sıcaktır.
  • Etrafında toz ve taş parçalarından oluşmuş halkası vardır.
  • 16 tane uydusu vardır. En büyüğü Ganimed'dir.
  Satürn
  • Güneşe uzaklık bakımından 6. gezegendir.
  • Güneş sistemindeki en büyük 2. gezegendir.
  • Gaz, buz ve kaya parçalarından oluşmuş halkası vardır.
  • 17 tane uydusu vardır. En büyüğü Titan' dır.
  Uranüs
  • Güneşe uzaklık bakımından 7. gezegendir.
  • Güneş sistemindeki en büyük 3. gezegendir.
  • 5 uydusu, 11 halkası vardır.
  • Atmosferi zehirli gazlardan oluşmuştur. Yaşam imkansızdır.
  Neptün
  • Güneşe uzaklık bakımından 8. gezegendir.
  • Uranüs'ün ikizi gibidir.
  • 8 tane uydusu vardır. En büyük olanı Triton'dur.
  Plüton (2006 yılında Plüton "cüce gezegen" olarak adlandırılıp gezegen sınıfından çıkarılmıştır.)
  • Güneşe en uzak gezegendir.
  • Güneş sistemindeki en küçük gezegendir.
  • Donmuş gazlardan oluşmuştur.
  • Şaron adında uydusu vardır.
  ]]>
  Güneş Sistemindeki En Büyük Gezegen Hangisidir https://www.gunessistemi.gen.tr/gunes-sistemindeki-en-buyuk-gezegen-hangisidir.html Sat, 08 Dec 2018 15:29:02 +0000 Güneş sistemindeki en büyük gezegen hangisidir; kendisine has sahip olduğu çekim kuvveti sayesinde, uzayda bulunan gezegenler, uydular, yıldızlar ve bir çok gök cismi, bir sistem içerisinde günesin etrafında sıralanmıştır iş Güneş sistemindeki en büyük gezegen hangisidir; kendisine has sahip olduğu çekim kuvveti sayesinde, uzayda bulunan gezegenler, uydular, yıldızlar ve bir çok gök cismi, bir sistem içerisinde günesin etrafında sıralanmıştır işte bu sistem güneş sistemidir. Bu gezegenler çekim kuvvetinin etkisiyle güneşin etrafında elips şeklindeki bir yörüngede sapmadan dolanırlar. Güneş sisteminde 8 adet gezegen bulunmaktadır. Bunlar Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gezegenleridir. Güneş sisteminde yer alan en küçük gezegen Plütondur, ancak son kriterlere göre gezegen olmaktan çıkarılmıştır, en büyük gezegen de şu anki bilgilerimize göre Jüpiterdir. Güneşe uzaklık sıralamasında 5. gezegendir. Jüpiterde yıllarca devam eden kasırgalar oluşur. Gezegende yerle temas edecek kadar yoğun zehirli gazlar vardır. Sahip olduğu manyetik alan yüzünden çekim kuvvetinin oldukça fazla olmasından dolayı etrafından geçen bütün sistemdeki unsurlar gezegene çarpmaktadır. Yüzeyinde büyük bir alanı kaplayan kızılımsı lekeler vardır.
   
  Jüpiter gezegeninin en önemli uyduları
  • Io uydusu; Jüpiterin en yakın uydusu Io uydusudur üzerinde aktif yanardağlar bulunur.
  • Europa uydusu; yakınlık olarak ikinci sıradadır. Buzlarla kaplı bir yüzeyi vardır.
  • Ganymede uydusu; üçüncü sırada yer alır. En büyük uydu unvanı vardır. 
  • Callisto Uydusu; Ganymede uydusundan sonra ikinci büyük uydudur.
  Güneş sistemindeki en büyük gezegen hangisidir sorusunu cevapladıktan sonra sıra bu gezegenin özelliklerini anlatmaya geldi.
  • Güneş etrafında 11 yılda dolanırken, kendi etrafındaki dolanımı 10 saatte gerçekleşir. Gezegenler içinde 1 günü en kısa süren gezegendir. Her bölgesi aynı hızda dönmez farklı bölgeleri farklı hızlarda döner.
  • Etrafında Satürn gezegenindeki kadar net olmasa da bir halkaya sahiptir. Net olmaması toz kümelerinden oluşmasından kaynaklanır.
  • Büyük oranda hidrojen ve helyum gazlarından oluşur, çekirdek kısmında da buzullar ve kayalık tabakalar vardır.
  • Gezegenler arasında en fazla uyduya sahip olan gezegen jüpiterdir. 63 adet uydusu vardır.
  • Çok kalın bir atmosfere sahiptir. Gezegenin sahip olduğu katmanları arasında sınırlar yoktur bu nedenle katmanlar arsında madde alışverişi olabildiği düşünülmektedir. 
  • Şekli dünyada olduğu gibi kutup bölgelerinden basık, ekvator kısmı daha şişiktir. Ancak Çok hızlı dönmesinden kaynaklanan küresel bir şekli vardır.
  ]]>